ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχουμε την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με εμπορικές προσπάθειες εκτός από αυτές που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί ειδικά από εμάς.

Ως χρήστης του ιστότοπου, συμφωνείτε να μην: ανακτήσετε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε ή να συντάξετε, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς τη γραπτή μας άδεια. κάνουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη και/ή διευθύνσεων e-mail χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα. Χρησιμοποιήστε έναν πράκτορα αγορών ή έναν πράκτορα αγορών για να κάνετε αγορές στον ιστότοπο.

Μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε να πουλήσετε αγαθά και υπηρεσίες. παράκαμψη, απενεργοποίηση ή παρεμβολή με άλλο τρόπο στις λειτουργίες του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν. εμπλέκονται σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.

Μην εξαπατάτε ή παραπλανείτε εμάς και άλλους χρήστες. Μην επιχειρήσετε να αποκαλύψετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρήστη. ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβολή ψευδών αναφορών κατάχρησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση τους όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Μην επιχειρήσετε να διακόψετε ή να δημιουργήσετε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

Μην επιχειρήσετε να πλαστογραφήσετε άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη ή να πουλήσετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται από τον Ιστότοπο με σκοπό την παρενόχληση, την κακοποίηση ή τη βλάβη άλλου ατόμου.

Μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και/ή το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα ή αποκρυπτογραφεί, μεταφράζει, αποσυναρμολογεί ή αντιστρέφει οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται ή με οποιονδήποτε τρόπο μέρος του η ιστοσελίδα.

Μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας. Μην παρενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας που εμπλέκονται στην παροχή οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας σε εσάς. Μην διαγράφετε τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.

Μην αντιγράφετε ή προσαρμόζετε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου πηγαίου κώδικα. Μην ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή μεταδώσετε) ιούς, Trojans ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων και πεζών μηνυμάτων κειμένου (συνεχής επανάληψη κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση ή απόλαυση, διακόπτει, αλλαγές ή παρεμβαίνει στη χρήση των λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

Μην ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών ("gif"), 1 × 1 pixel, σφάλματα ιστού, cookies ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως "spyware" ή "παθητικούς μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms"). εκτός εάν είναι αποτέλεσμα τυπικής χρήσης μηχανής αναζήτησης ή προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε, εκκινήστε, αναπτύξτε ή διανείμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε Spider, robot, cheat utility, scraper ή offline reader που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τη χρήση ή εκκίνηση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου σεναρίου ή άλλου λογισμικού. υποτιμούν, αμαυρώνουν ή με άλλο τρόπο βλάπτουν, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπό μας. Μη χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που δεν συνάδει με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

 Αρχή μας είναι η διαφάνεια και η ασφάλεια του χρήστη για μια ασφαλή περιήγηση, για κάθε σας αίτημα για κάθε σας ερώτηση θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στο email: beecoin@beecoin.in, μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο Instagram, facebook, το linkedin και το twitter θέλοντας να προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις συναλλαγές σας, να είστε πλήρως ενημερωμένοι για κάθε επένδυση σας, ώστε να μην έχετε απώλειες χρημάτων. Η ομάδα Bee Coin σας ευχαριστεί καλές αγορές!