Ακολουθήστε το BeeCoin BCO στο F6SFollow BeeCoin BCO on F6S

*UPDATED:23/02/2023

PANKAKESWAP

312,000,000 BCO

WALLET DEPLOYER

0 BCO

TOKPIE EXCHANGE

20,000,000 BCO

BURNED

132,000,000 BCO

https://www.pinksale.finance/pinklock/record/1041264?chain=BSC

UNLOCKED LIQUIDITY